Pembina

Nama Lengkap  Byas Jatu Octadelani
Tempat/Tanggal Lahir   Jakarta, 31 Oktober 1989
Pendidikan  S1 Jurusan Matematika Universitas Negeri Jakarta
Pekerjaan  Guru Matematika SMA Negeri 81 Jakarta

Profil Pembina